Blog > Komentarze do wpisu
PUSZCZA BIAŁA- ogólna charakterystyka.

Puszcza Biała stanowi południową część Puszczy Kurpiowskiej. Leży na ob­szarze tzw. Międzyrzecza Łomżyńskiego, części Niziny Mazowieckiej, ograniczonej Narwią i Bugiem. Jest to w większej części Wysoczyzna Wyszkowska, obszar zdenundowanej (czyli wyrównanej) moreny dennej, opadającej stromymi krawędziami ku dolinom obu rzek. Gleby Puszczy, stanowiące przedłużenie mazurskich sandrów, składają się z lichych piasków rzeczno-lodowcowych, piasków gliniasto-wydmowych i torfów. W 90% gleby te wykazują słabe i średnie zbielicowanie. W zagłębieniach piaski przeplatają podmokłe, urodzajne „sapy”. Nad brzegami rzek tworzą się „prze­palczyska” - nieużytki powstałe na wskutek osadzania przez powodzie suchych, przepuszczalnych żwirów. Sporadycznie zdarzają się mady (taras zalewowy, brzegi Pulw, okolice Jaszczułtów). Klimat charakteryzuje duża ilość opadów (do 650 mm rocznie), bardzo mała (jedna z najmniejszych w Polsce) liczba dni pogodnych. Obszar Puszczy jest wyraźnie chłodniejszy niż tereny położone na południe od Bugu. Średnia temperatura roczna wynosi 7 st. C.

Kompleksy leśne zajmują łączną powierzchnię 51.000 ha, z czego 11.000 ha przypada na lasy prywatne. W zachodniej części są mocno poszarpane przez grunty orne i polany, im dalej na wschód, tym bardziej Puszcza staje się zwarta i godna swego miana ( na tym obszarze istniał niegdyś rezerwat lesny,ustanowiony przez biskupów płockich i tam tez lokalizuje się kolebkę kurpiowszczyzny). Sieć wodną tworzą niewielkie dopływy Narwi (Wymakracz, Pulewna i Prut) oraz Bugu (Brok, Grzybówka, Tuchełka, Turka). Narew i Bug płyną szerokimi dolinami; Bug silnie meandruje, zalewając wiosną ogromne połacie łąk. Towarzyszą mu piaszczyste plaże, kępy wikliny i malownicze starorzecza (bużyska), ostoje niezliczonej ilości ptactwa. Rzeki te są feno­menem na skalę światową; reliktem dzikiej, nieujarzmionej przyrody.

czwartek, 25 października 2007, gajowy771

Polecane wpisy

  • JAKIE MAPY?

    Podróżnikowi wędrującemu znakowanymi szlakami, „turyście samochodowemu” i rowerzystom wystarczy mapa „Okolice Warszawy” w skali 1:100 00

  • GENEZA NAZWY PUSZCZY

    Nazwy „Puszcza Biała” użył po raz pierwszy S. Poniatowski w „Etnologii Polski” w roku 1929. Wcześniej funkcjonowało kilka alternatywnych

  • KRÓTKI RYS HISTORYCZNY

    Obszar Puszczy Białej obfituje w pamiątki historii. Puszcza była nieje­dnokrotnie areną bohaterskich walk. Tutejsza ludność czynnie popierała wszystkie powstani