Blog > Komentarze do wpisu
GENEZA NAZWY PUSZCZY

Nazwy „Puszcza Biała” użył po raz pierwszy S. Poniatowski w „Etnologii Polski” w roku 1929. Wcześniej funkcjonowało kilka alternatywnych nazw,odnoszacych się do lokalnych lasów, m. in. Biskupszczyzna, Biskupia (dla odróżnienia od królewskiej Puszczy Zielonej), Południowa, Wyszkowska, Brańszczykowska i Narwiańska. Dlaczego więc Biała? Nazwę tę wywodzić można od bielejących wśród lasów piasków i wydm a także od kwitnącej na bagnach na biało wełnianki. W niektórych wsiach zachowało się lokalne nazewnictwo, a więc „Kurpie Gocie” — od wykarczowanych w zachodniej części puszczy polan (gołoci), na których zakładano wsie (nazwę upowszechnił w XIX wieku literat K.W.Wóycicki), „Dziadowskie Morze”, „Dziadowskie Błoto” — od uciążliwych trudnych do przebrnięcia wszechobecnych piasków. Gociami nazywali też wolni chłopi tych puszczaków, którzy odrabiali pańszczyznę na folwarkach biskupich; dotyczy to przede wszystkim zachodniej części puszczy, gdzie dominowało osadnictwo pańszczyźniane.

Jeszcze słowo o miesz­kańcach Puszczy. Określenie „Kurp”, „Kurpś” pochodzi od nazwy dawnego obuwia powszechnie używanego na tym terenie — chodaków z lipowego łyka. Nadana ich posiadaczom przez ludność sąsiednich regionów była określeniem pogardliwym. Sami mieszkańcy Puszczy zwali się po prostu „puszczakami”.”Inni dookoła zwą Puszczan owych Kurpiami z powodu ich obuwia plecionego z łyka, które u nich samych takim się nazywa”- donosił Konrad Prószynski.”Gocie są zwani ci Kurpie, którzy zaciąg, czyli pańskie odrabiają” potwierdza K.W.Wóycicki.

Kolebką Kurpiowszczyzny były lasy na wsch. od Porządzia i Wyszkowa. Otoczone borami tamtejsze wsie utrzymały odrębną kulturę i przywileje.

czwartek, 25 października 2007, gajowy771

Polecane wpisy

  • ZAPROSZENIE DO PUSZCZY

    „O czarne wody Narwi wiatr szerokim skrzydłem bije I księżyc – siwy koń – na płytkim brzegu wodę pije. Za tajemnicą płaskich łąk bór wzdycha t

  • PUSZCZA BIAŁA- ogólna charakterystyka.

    Puszcza Biała stanowi południową część Puszczy Kurpiowskiej. Leży na ob­szarze tzw. Międzyrzecza Łomżyńskiego, części Niziny Mazowieckiej, ograniczonej Narwią i

  • DOJAZD DO PUSZCZY BIAŁEJ: KOLEJĄ I AUTOBUSAMI

    Do Wyszkowa , skąd odjeżdżają lokalne autobusy do Puszczy Białej, z Warszawy dotrzemy prywatnymi autobusami (odjazdy co 15-20 minut z Alei Solidarności przy Dwo

Komentarze
werter_wierch
2008/05/14 01:03:05
A czy przypadkiem kolebką Kurpiowszczyzny nie była Puszcza Zielona, leżąca sporo na północ od Wyszkowa?
-
2011/09/19 12:45:46
(Jeszcze słowo o miesz­kańcach Puszczy. Określenie Kurp, Kurpś pochodzi od nazwy dawnego obuwia powszechnie używanego na tym terenie chodaków z lipowego łyka.) - Jest to prawda niepełna. Faktycznie nazwa "Kurp" pochodzi od obuwia wykonanego z łyka lipowego, jednak nazwa ta funkcjonowała na terenie Puszczy Zielonej. Kurpie na teren Puszczy Białej zostali sprowadzeni przez biskupstwo płockie w pierwszej połowie XVIIIw. Na tym obszarze, określenie "Kurp" funkcjonowało bez związku z noszonym przez ludzi obuwiem, przybyłych osadników z puszczy zielonej, zwano Kurpiami. Zasiedlanie Kurpiami puszczy białej, było skutkiem wyludniena tego leśnego terenu, spowodowanego wojną szwedzką i zarazą.
-
2015/03/25 20:12:32
O kolebkę białej kurpiowszczyzny chodziło...